ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล“โรคนิ่วในถุงน้ำดี”

ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกล“โรคนิ่วในถุงน้ำดี”
  1. รับประทานผักผลไม้ในปริมาณพอเหมาะอย่างสม่าเสมอ
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  3. ในผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ไม่ควรลดน้ำหนักรวดเร็วเกินไป
  4. ควบคุมไม่ให้น้ำหนักเกิน ไม่ให้อ้วนลงพุง

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ที่มา : อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพาณิช

Pin It on Pinterest