ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ป้องกัน “โรคหูดับ”

ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ป้องกัน “โรคหูดับ”
  1. หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูดิบหรือปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ หรือหมูที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
  2. ปรุงหมูให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  3. เลือกซื้อเนื้อหมูจากสถานประกอบการที่สะอาด และเชื่อถือได้
  4. ผู้เลี้ยง และผู้ชำแหละหมูหากมีบาดแผลควรปิดแผลและสวมถุงมือขณะสัมผัส

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

Pin It on Pinterest