ปฏิบัติตัวอย่างไรภายหลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์

ปฏิบัติตัวอย่างไรภายหลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์

ภายหลังจากการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีแนวทางปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-19

  • หลังจากเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ ควรเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 7 วัน
  • หลีกเลี่ยงเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ หรือพบปะผู้คนในช่วงสังเกตอาการ
  • ควรเลือกทำงานจากบ้าน (WFH) ตามความเหมาะสมหรือการพิจารณาของสถานที่ทำงาน
  • หลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากอนามัย ระหว่างอยู่ในคนหมู่มาก เช่น เวลารับประทานอาหาร หรือถ่ายรูป เป็นตัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรสและกลิ่นเปลี่ยนไป ในช่วงที่สังเกตอาการ ควรทำการตรวจ ATK ทันที

สนุกในเทศกาลสงกรานต์ กลับมาทำงานอย่างไร้กังวล ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อให้คนอื่น

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2565
ที่มา : อ. นพ.สุวชาติ อนุมานไพศาล
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว