ปกป้องดองตาด้วยแว่นถนอมสายตา

ปกป้องดองตาด้วยแว่นถนอมสายตา

แว่นถนอมสายตามีหลายประเภท ได้แก่

 • แว่นกรองแสงสีฟ้า
  แสงสีฟ้าเป็นแสงสีหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งแสงอาทิตย์ และแสงจากอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่า แสงสีฟ้าตามธรรมชาติหรือจากหน้าจออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์เป็นอันตรายต่อดวงตา
 • แว่นลดแสงสะท้อน
  ช่วยลดแสงจ้าจึงทำให้ผู้สวมแว่นมองเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจนขึ้น และช่วยลดแสงสะท้อนขณะขับรถยนต์ในเวลากลางคืน
 • แว่นกรองรังสีอัลตราไวโอเลต
  มีการเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันแสง UV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางตาหลายโรค เช่น โรคกระจกตาอักเสบ, โรคจอตาเสื่อม, โรคต้อกระจก,โรคต้อลม และต้อเนื้อ

นอกจากข้างต้น ยังมีแว่นที่ป้องกันดวงตา เช่น

 • แว่นตาเชื่อมเหล็ก ใช้เพื่อป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตหรือเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา
 • แว่นกันกระแทกสำหรับนักกีฬา ทำจาก Polycarbonate หรือ Trivex ที่รองรับแรงกระแทกได้ดีเพื่อป้องกันอันตรายต่อดวงตา

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ที่มา : นพ.กรชัย แท่งทอง และ รศ. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
ฝ่ายจักษุวิทยา