บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า

Q: บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยหรือไม่ ?

A: ควันจากบุหรีไฟฟ้า ประกอบด้วยไอจากสาs propylene glycol และ glycerin และพบว่ามีสารปนปื้อนจำพวกโลหะหนักบางชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง และพบว่าผลิตกัณฑ์ส่วนใหญ่ จะมีนิโคตินเป็นส่วนผสม ซึ่งเป็นสารที่มีอันตราย ต่อภาวะหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะเสพติด และยังพบว่ามีสารเคมีอื่น ๆ ที่ผสมเพื่อการปรุงแต่งรสชาติ ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในระยะยาว มีความปลอดภัยต่อสุกภาพ แต่ย่อมมีโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับสารดังกล่าว และเพิ่มโอกาสที่จะมีผลเสียทางสุขภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

0: บุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่จริงได้ ?

A: พบผู้ที่เลิกบุหรี่สำเร็จโดยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยมีจำนวนน้อยมาก ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถทำให้ผู้สูบเลิกสูบบุหรี่ได้มากกว่าวิธีมาตรฐาน อีกทั้งมีผู้สูบส่วนหนึ่งใช้บุหรี่ทั้งสองชนิดควบคู่กัน เนื่องจากมีตัวช่วยในการสูบบุหรี่ได้มากขึ้น เช่น ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในที่ห้ามสูบบุหรี่

ดังนั้นในปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ควรปรึกษาคลินิกที่ช่วยการเลิกบุหรี่ หรือโทร quit line 1600

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

Pin It on Pinterest