บุคคลกลุ่มเสี่ยง ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

บุคคลกลุ่มเสี่ยง ดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ถือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อง่าย และตอบสนองกับการเจริญเติบโตของเชื้อได้อย่างรวดร็ว จึงควรเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ

การปฏิบัติตัว

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน
  • งด หรือ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยสารด้วยรถสาธารณะ
  • หากจำเป็นต้องเดินทางให้ล้างมือบ่อย ๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัย
  • ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำ
  • สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
  • ไม่ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหลายชั้นเพราะอาจทำให้อึดอัดและหายใจไม่สะดวก
  • ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ”

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล