บิด เอียง สะบัดหมุน ดัดคอ ท่าบริหารคลายเมื่อย “คอ” ถ้าทำผิด… เสี่ยงอัมพฤกษ์

บิด เอียง สะบัดหมุน ดัดคอ ท่าบริหารคลายเมื่อย “คอ” ถ้าทำผิด… เสี่ยงอัมพฤกษ์

🗣 ท่าบริหารที่อาจเกิดอันตราย

  • การเคลื่อนไหวแขนขา การหมุนคอ บิด หรือสะบัดคอแรง ๆ
  • การนวดกดจุดต้องระวังเป็นพิศษ เนื่องจากอาจตัดการไหลเวียนของเส้นเลือดเข้าสมองบริเวณท้ายทอย ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อจอรับภาพในสมองและทำให้ตาบอดทั้งสองข้าง
  • การหมุนหรือสบัด แม้ทำไม่ร็วแต่ทำซ้ำบ่อย ๆ เป็นเวลานานก็อาจเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดมามีเส้นเลือดคู่หลังเพียงเส้นเดียวและผู้ที่มีเส้นเลือดตีบจากโรคประจำตัว ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันสูง โรคไขมันเพียบ โรคกระดูกงอกที่คอ หรือโรคผนังเส้นเลือดผิดปกติแต่กำเนิด (พบได้น้อยมาก)

🗣 วิธีคลายเมื่อย “คอ” ง่าย ๆ

  1. ตั้งคอตรง หน้าตรง
  2. ดันศีรษะสู้กับฝ่ามือตนเอง 4 ทิศ ซ้าย-ขวา หน้า-หลัง 
  3. ดันแรง ดันนาน ๆ ทำวันละ 10-20 รอบ เมื่อไรก็ได้

หากทำตามจะช่วยเรื่องกระดูกกดทับเส้นประสาท ปรับโครงสร้างกระดูกเส้นเอ็นให้เข้าที่ ทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรง

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563
ที่มา : ศ. นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา