รู้หรือไม่? มีอะไร ในน้ำยาบ้วนปาก

รู้หรือไม่? มีอะไร ในน้ำยาบ้วนปาก

ส่วนประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์ (Active ingredient) ของน้ำยาบ้วนปาก ที่จำหน่ายในท้องตลาดแต่ละชนิด มีความแตกต่งกันตามวัตถุประสงค์ในการใช้

น้ำมันหอมระเหย ช่วยกลบกลิ่นปากได้ 2-3 ชั่วโมง มักผสมแอลกอฮอล์เพื่อให้ออกฤทธิ์ได้ดี

สารลดการเสียวฟัน มีการใส่สารลดการเสียวฟันชนิดต่าง ๆ เช่น Potassium nitrate

ฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุได้จริงแต่ต้องอมหรือกลั้วปากให้นานอย่างน้อย 1 นาที

สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ นิยมใส่ Alcohol หรือ Cetyipyridnum chloride เป็นต้น

สารลดคราบหินปูน นิยมใช้สาร Zinc chloride, Zinc lactate หรือ Zinc citrate ช่วยลดคราบหินปูนและคราบต่างๆ

หากจำเป็นต้องใช้น้ำยาบ้วนปาก ควรเลือกใช้สูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ เสี่ยงต่อมะเร็งช่องปากอยู่แล้ว ไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

ที่มา : ทพญ. ธนิตา ณรงค์เดช