น้ำมันพืชหลากหลาย เลือกใช้อย่างไรดี

น้ำมันพืชหลากหลาย เลือกใช้อย่างไรดี

น้ำมันพืขมีความจำเพาะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เหมาะกับ กรรมวิธีปรุงอาหารที่แตกต่างกัน

ทอด – น้ำมันปาดมโอเคอิน น้ำมันรำข้าว

ผัด นิ่ง ต้ม – น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนลา น้ำมันเมล็ดคำฝอย น้ำมันช้าวโพด

ปรุงสลัด หรือ อาหารที่ไม่ปรุงมาก – น้ำมันงา น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด

ควรหมุนเวียนเลือกใช้น้ำมันพืชให้เหมาะกับวิธีการปรุงอาหาร ไม่ใช้น้ำมันซ้ำพราะเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆได้ น้ำมันพืชบริโภคได้ในปริมาณที่พอเหมาะ 6 ช้อนชาต่อวัน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ที่มา : อ.พญ.ณิชา สมหล่อ