น้ำนมแม่ มีประโยชน์มาก

น้ำนมแม่ มีประโยชน์มาก

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก ดังนั้นนมแม่คืวัคซีนเข็มแรกที่ดีที่สุด จากการศึกษาพบว่าในนมแม่ของแม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 และแม่ที่ได้รับวัคซีน มีภูมิต้านทานของเชื้อโควิด-19 อยู่ในนมแม่ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19

ประโยชน์ของน้ำนมแม่ต่อลูก

 1. ป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ปอดอักเสบ ลำไส้อักเสบ
 2. มีสารอาหารที่ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันของเด็กให้มีภูมิต้านทานในการป้องกันเชื้อโรค
 3. มีจุลินทรีย์สุขภาพช่วยสร้างสมดุลในร่างกายของทารก
 4. เมื่อร่างกายของแม่สร้างภูมิคุ้มกันโรค ภูมิคุ้มกันเหล่านั้นจะถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกผ่านทางน้ำนม ประกอบด้วย
  • สารภูมิต้านทานในน้ำนมแม่ (Secretory IgA) ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทารก
  • โมเลกุลน้ำตาลในน้ำนมแม่ (Human Milk Oligosaccharide) เป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพและป้องกันเชื้อโรคผ่านผนังลำไส้
  • เม็ดเลือดขาว ช่วยดักจับเชื้อโรคและหลั่งสารต้านการอักเสบ
  • โปรตีนในน้ำนมแม่ (lactoferrin) เมื่อจับกับธาตุเหล็กจะทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเอาราตุเหล็กไปใช้งานได้

คำแนะนำจากแพทย์

นมแม่คือวัคซีนเข็มแรกที่ดีที่สุดของลูกน้อย ไม่ควรหยุดให้นมลูก แม้ว่าแม่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 เพราะการได้รับวักซีนเร็วที่สุดจะช่วยส่งผ่านภูมิคุ้มกันไปสู่ลูกได้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. ดร. พญ.ศิรินุช ชมโท