นั่งท่าไหน ห่างไกลโรคกระดูก

นั่งท่าไหน ห่างไกลโรคกระดูก
  1. นั่งพิงพนัก โดยเพาะก้าอี้ที่มีรูปทรงตามกระดูกสันหลัง
  2. นั่งให้ชิด หลังสัมผัสพนัก
  3. คอตั้งตรง ทิ้งไหล่ให้สบาย
  4. งอศอกประมาณ 75-90 องศา ไม่เหยียดตรงเกินไป
  5. เขางอ 90-1 10 องศา
  6. เท้าสัมผัสพื้นทั้งฝ่เท้า ถ้าเทลอยควรหาที่รองเท้าขณะนั่งให้พอดี
  7. ควรลุกขึ้นยืดหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระดูก และร่างกาย ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง หรืออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
  8. หลีกเลี่ยงการนั่งไม่เต็มเก้าอี้ และการนั่งไขว่ห้าง เพราะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพกระดูก

การนั่งให้ถูกท่าช่วยลดการปวดคอและหลัง และส่งผลให้ร่างกายหายใจได้ดี รวมถึงลดความเสี่ยงจากโรคข้ออักเสบต่าง ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ที่มา : รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล