นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพด้วยหลักสำคัญ 5 ข้อ

นอนหลับได้อย่างมีคุณภาพด้วยหลักสำคัญ 5 ข้อ

หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวัน เพื่อให้ร่างกายสะสมความง่วงมากเพียงพอ เมื่อถึงเวลานอนจะช่วยให้สามารถเข้านอนได้ง่ายขึ้น

ฝึกเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอไม่เว้นวันหยุด

หลีกเสี่ยงการเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์ก่อนนอน เพราะแสงจากจอจะกระตุ้นให้สมองตื่นตัวได้

ผ่อนคลายจิตใจ ประมาณ 60 นาทีก่อนการเข้านอนในทุก ๆ วัน จะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานลดลง ช่วยให้คุณเข้าสู่การนอนได้ดีขึ้น

ปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้สะอาด มืด เงียบ และปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสม ไม่ร้อน หรือเย็นมากเกินไป

การนอน เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้เยียวยาตนเองและเพิ่มพลังชีวิต เมื่อใดที่ร่างกายนอนหลับไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพตามมา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
ที่มา : พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท
ศูนย์นิทราเวช