นอนกัดฟัน เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม

นอนกัดฟัน เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม

การนอนกัดฟัน เป็นความเสี่ยงที่พบได้จากโรคผิดปกติจากการนอนหลับ เช่น ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับจากการอุดกั้น แต่ในบางรายกิดจากปัจัยชั่วคราว เช่น ความเครียด การดื่มแอลกอฮอล์

o พบมากในวัยเด็ก ร้อยละ 15-40

o ในวัยผู้ใหญ่ พบร้อยละ 8-10

อาการที่ควรไปพบแพทย์

  1. นอนกัดฟันอย่างรุนแรงจนฟันสีกหรือฟันโยก
  2. ตื่นเช้ามาปวดขากรรไกร
  3. มีคนใกล้ตัวบอก
  4. มีแผลในปากหรือกระพุ้งแก้ม
  5. เสียวฟัน
  6. ปวดศีรษะ

ผู้ที่มีอาการข้างต้น ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคความผิดปกติจากการหลับเพื่อวินิจฉัยตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2562

ที่มา : อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์