นวัตกรรมรักษา “โรคหืด” ด้วยวิธี “จี้หลอดลมด้วยความร้อน

นวัตกรรมรักษา “โรคหืด” ด้วยวิธี “จี้หลอดลมด้วยความร้อน

นวัตกรรมการรักษาโรคหืดชั้นรุนแรงด้วยวิธีส่องกล้องจี้หลอดลมส่วนปลายเพื่อทำลายกล้ามเนื้อเรียบให้บางลงไม่ให้หลอดลมตีบ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

 • ลดโอกาสโรคหืดกำเริบ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และนอนโรงพยาบาล
 • ลดการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทาน

เกณฑ์การรักษา

 • ไม่มีข้อห้ามในการรักษา
 • ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยหืดกำเริบมากกว่าสองครั้งต่อปืหรือ ต้องรับประทานยาสเตียรอยด์เพื่อควบคุมอาการ
 • ผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบ และ/หรือ หอบกลางคืน ในช่วง 2 สัปดาห์ มากกว่า 2 ครั้ง
 • ผู้ได้ใช้ยารักษาโรคหิดชนิดอื่นร่วมกันอย่างถูกต้องแต่ยังมีอาการกำเริบ
 • ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงใช้ยาระดับสูง ควบคุมอาการไม่ได้
 • มีการรักษาโรคร่วมที่ทำให้เกิดหืดกำเริบแล้ว

การดูแลหลังรักษา

 • ใช้ยาสุดพ่นรักษาโรคหืดตามคำสั่งแพทย์และไม่ควรปรับลดยาเอง
 • มาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์