นวดกดดวงตา เสี่ยงอันตรายมากกว่าผ่อนคลาย

นวดกดดวงตา เสี่ยงอันตรายมากกว่าผ่อนคลาย

การนวดกดดวงตาแรง ๆ อาจทำให้เพิ่มความดันในลูกตา และอาจเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนี้

  • มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดต้อหิน
  • จอตาขาดหรือหลุดลอก
  • เลนส์แก้วตาอาจเกิดการเคลื่อนที่
  • เลือดออกในวุ้นตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  • ในผู้ป่วยเบาหวาน
  • ภาวะเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำของจอตาอุดตันและอาจสูญเสียการมองเห็น

คำแนะนำในการดูแลดวงตา

หากมีอาการเหนื่อยล้าดวงตา ควรพักสายตาด้วยการมองระยะไกลหรือหลับตาเพื่อถนอมสายตา และหยุดพักสายตาทุก 20-30 นาที

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
ฝ่ายจักษุวิทยา