ท้องเสีย ถ่ายเหลว จิบเกลือแร่ออกกำลังกายแทนได้ไหม?

ท้องเสีย ถ่ายเหลว จิบเกลือแร่ออกกำลังกายแทนได้ไหม?

ตอบ ไม่ได้ เพราะกลือแร่สำหรับออกกำลังกายทุกยี่ห้อมีน้ำตาลในปริมาณสูงและมีโซเดียมในปริมาณต่ำกว่าผงเกลือแร่โออาร์เอส (ORS) หลายเท่าทำให้อาการท้องเสียเป็นมากขึ้นได้

  • เมื่อมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว หรือ ถ่ายเป็นน้ำให้ไช้ยาผงเกลือแร่โออาร์เอสเสมอ เนื่องจากผลิตมาจากสูตรขององค์การอนามัยโลกให้มีปริมาณโซเดียม โปแตสเชียม และกลูโคส ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับโรคท้องร่วง
  • ผงเกลือแร่โออาร์เอสมีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาการสูญเสียน้ำและกลือแร่จากท้องร่วง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรง ทำให้ความดันเลือดตกและช็อคได้ โดยเฉพาะในผู้มีความเสี่ยงสูงคือเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

ข้อควรระวัง

  • ผสมน้ำให้ตรงตามปริมาณที่ระบุไว้ที่ชองยา ยาแต่ละซองผสมน้ำในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นกับปริมาณเกลือแร่ในแต่ละซอง เช่น ผงเกลือแร่ในซองขนาด 3:3 กรัม ให้นำมาละลายในน้ำ 150 มิลลิลิตร ผงเกลือแร่ในซองขนาด 7.5 กรัม ให้นำมาละลายในน้ำ 250 มิลลิลิตร เป็นต้น

คำแนะนำจากบัญชียาหลักแห่งชาติ การชดเชยสารน้ำและกลือแร่เป็นเป้าหมายสำคัญในการรักษาโรคท้องร่วงเฉียบพลัน การใช้ยาต้านแบคทีเรียในผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นสิ่งไม่จำเป็นและควรหลีกเลี่ยง

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล