ท้องเสียไวรัสโรตาระบาดมากในหน้าหนาว

ท้องเสียไวรัสโรตาระบาดมากในหน้าหนาว

อาการ มีไข้ ตามด้วยอาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ มีอาการอยู่ประมาณ 3 วัน ส่วนมากไม่เกิน 5 วัน ก็จะดีขึ้น ไม่มียารักษาจำเพาะ รักษาตามอาการ

การดูแล

  1. ให้สารละลายเกลือแร่ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ
  2. หากมีอาการหนักควรนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือ
  3. รายที่เป็นมากและนาน อาจท้องเสียต่อเนื่องเพราะย่อยน้ำตาลแลคโตสได้น้อยลง
  4. ในรายที่ท้องเสียนาน ควรให้นมที่มีน้ำตาลแลคโตสต่ำ หรือไม่มีน้ำตาลแลคโตส นานติดต่อกัน 2-4 สัปดาห์

พบมากในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี พบบ่อยในอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี

แนะนำให้ทารกฉีดวัคซีนไวรัสโรต้า เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรค

ครั้งแรก ให้ก่อนอายุ 16 สัปดาห์ ครั้งที่ 2-3-> ภายในอายุ 8 เดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ