ท้องผูก

ท้องผูก
  • ท้องผูกเกิดได้กับบุคคลทุกวัย
  • เกิดจากการอุดตันของลำไส้ หรือลำไส้บีบตัวน้อยกว่าปกติ

คำแนะนำ

  1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารทานผักและผลไม้ที่มีกากใยเพิ่มขึ้น
  2. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  4. สังเกตอาการท้องผูกของตัวเอง หากถ่ายลำบากมาก ถ่ายเป็นเม็ดกระสุน หรือถ่ายเป็นเลือด อาจเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
  5. ควรมาพบแพทย์เพื่อพิจารณาส่องกล้องลำใส้ใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ที่มา : อ.นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์