ท่าฟื้นฟูแขนและข้อมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ท่าฟื้นฟูแขนและข้อมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อุปกรณ์ “ผ้าขนหนู” ใช้ผ้าขนหนูพันที่แขนข้างที่อ่อนแรงจัดแขนให้ตรง ใช้มืออีกข้างที่มีแรงช่วยประคอง

  1. วาดแขนไปบนโต๊ะซ้าย – ขวา สลับกัน ทำซ้ำต่อเนื่อง 10 – 15 นาที
  2. ดันแขนไปด้านหลังและผลักไปด้านหน้าช้า ๆ ทำซ้ำต่อเนื่อง 10 – 15 นาที

อุปกรณ์ “แก้วน้ำหรือลูกบอล” ใช้มือข้างที่มีแรงประสานมือกับข้างที่อ่อนแรงจับแก้วหรือลูกบอล

3. ยกขึ้น – ลง โดยยกขึ้นเหนือศีรษะและค้างไว้สักครู่จึงวางลง ทำซ้ำต่อเนื่อง 10 – 15 นาที พยายามให้ศอกเหยียดตรง
4. จับวัตถุเข้าหาอกและเหยียดออกไปด้านหน้าทำซ้ำต่อเนื่อง 10 – 15 นาที
5. จับวัตถุย้ายจากฝั่งซ้ายไปขวา ทำซ้ำต่อเนื่อง 10 – 15 นาที

คำแนะนำ

ควรฝึกเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 รอบ
ผู้ดูแลสามารถช่วยประคองข้อมือหรือข้อศอกร่วมด้วยได้
หากมีอาการเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อขณะฝึก ให้หยุดพักและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.ทิมภ์พร วิทูรพงศ์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู