ทุเรียนกับแอลกอฮอล์

ทุเรียนกับแอลกอฮอล์

ทุเรียนมีซัลเฟอร์ (กำมะถัน) เป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง จากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าสารประกอบ ซัลเฟอร์ในทุเรียน (เช่น diethyl disulfide) สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในตับ (aldehyde dehydrogenase) ที่ทำหน้าที่สลายความเป็นพิษของสารแอลดีไฮด์ซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย ส่งผลให้ผู้ที่กินทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์ได้รับพิษจากสารแอลดีไฮด์ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีข่าวการเสียชีวิต (ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันทางการแพทย์) จากการกินทุเรียนร่วมกับแอลกอฮอล์ให้เห็นเป็นครั้งคราว

อาการที่อาจพบได้

 1. หน้าแดง
 2. ปวดตุบ ๆ ที่ศีรษะ
 3. หัวใจเต้นเร็วขึ้น ไม่เป็นจังหวะ
 4. เจ็บหน้าอก
 5. ความดันเลือดตก
 6. ตัวร้อน เหงื่อแตก
 7. คลื่นใส้ อาเจียน
 8. กระหายนำ้
 9. ตาพร่ามัว
 10. หายใจแรง หายใจลำบาก
 11. หมดสติ
 12. อาการข้างต้นอาจเป็นอยู่นาน 30-60 นาที หรือนานเป็นชั่วโมง

หากมีอาการผิดปกติข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ที่มา : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล