ทิ้ง ATK อย่างไร ให้ปลอดภัยสูงสุด

ทิ้ง ATK อย่างไร ให้ปลอดภัยสูงสุด

อุปกรณ์ ATK ที่ใช้แล้งไม่ว่าจะตรวจพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อ ล้วนถือเป็นขยะติดเชื้อทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นต้องทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) หรือทำลายอย่างถูกวิธี โดยใช้สารเคมีทำลายเชื้อก่อนทิ้งทุกครั้ง

สารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อโควิด-19 ได้แก่

  • แอลกอฮอล์
  • ฟอร์มาลีน
  • คลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ หรือ สารคลอรีนที่อยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำลายเชื้อใน ATK

  • ถ้าไม่มีถุงสีแดง ทำลายเชื้อด้วยสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนประกอบ คลอรีน ประมาณ 1 – 2 หยด ด้วยความระมัดระวังแยกขยะ เนื่องจากสารเคมี ดังกล่าวเป็นสารกัดกร่อน และระเหย หากสูดดมจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
  • ห่อให้มิดชิดก่อนทิ้งสู่ถังขยะทุกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก