ทิศทางการระบาดและการต่อสู้กับโรคโควิด-19

ทิศทางการระบาดและการต่อสู้กับโรคโควิด-19
  1. การกำจัดเชื้อโรคโควิด-19 ให้หมดไป เป็นไปได้ยาก เพราะเชื้อโรคสามารถกลายพันธุ์และติดต่อได้ง่าย รวมทั้งสามารถติดเชื้อซ้ำได้ อาจทำให้โรคโควิด-19 ยังคงอยู่อีกหลายปีหรือตลอดไป
  2. ในขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์กลายพันธ์ของเชื้อโรคโควิด-19 ในอนาคตได้ โดยแนวโน้มการกลายพันธ์อาจทำให้เซื้ออ่อนแรงลงหรือรุนแรงขึ้นสิ่งที่สามารถลดความรุนแรงของเชื้อได้ คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความรุนแรงจากการติดเชื้อ และการใช้ยารักษาที่มีประสิทธิภาพ
  3. ปัจจุบันมีการศึกษา และผลิตยารักษาโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพหลายชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งในอนาคตยารักษาจะมีส่วนสำคัญในการลดความรุนแรงของโรคและทำให้การแพร่ระบาดลดลง
  4. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงของโรคได้ดี แต่อาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เสมอไป
  5. เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดอัตราของผู้ป่วยอาการหนักในโรงพยาบาล ลดอัตราการป่วยรุนแรงที่ต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
ที่มา : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ