ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

ทำไมต้องฉีดวัคซีนโควิด-19

ในอดีตประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแต่ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความแตกต่างจากโรคระบาดในอดีต เนื่องจากในอดีตประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ในขณะนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 มีวัคซีนที่ช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ ดังนั้น หากประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19จะลดความเสียหายและผลกระทบที่รุนแรง เช่น

  1. ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19
  2. ลดความรุนแรงของโรค ลดการครองเตียงในโรงพยาบาล
  3. ลดอัตราการเสียชีวิต

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

  1. สร้างภูมิต้านทานแก่ร่างกาย ทำให้มีภูมิคุ้มกันเหมือนผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคโควิด-19
  2. มีภูมิคุ้มกันหมู่จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคสงบลง
  3. เมื่อควบคุมการแพร่ระบาดได้การใช้ชีวิตประจำวันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เช่น การไปโรงเรียนการท่องเที่ยว

การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ให้กลับสู่สภาวะปกติได้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ