ทำอย่างไร? ไม่ให้ติดโควิดจากแฟน

ทำอย่างไร? ไม่ให้ติดโควิดจากแฟน

Mask

 • ขณะที่อยู่ด้วยกันควรสวมหน้ากากป้องกันแม้แต่ที่บ้าน
 • การสวมหน้ากากสองชั้นอาจช่วยป้องกันโควิดเพิ่มขึ้น

Social Distancing

 • เน้นการทำงานที่บ้าน (work from home) และเรียนออนไลน์ (learn from home) เท่าที่ทำได้
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านที่มีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก

Personal (Physical) Distancing

 • พยายามยืน นอน หรือนั่งให้ห่างกัน
 • ลดการพูดคุยระหว่างอยู่ด้วยกัน และพยายามเว้นระยะห่างระหว่างพูดคุย
 • ลดระยะเวลาการอยู่ด้วยกันให้สั้นลง
 • พยายามติดต่อสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์

Contactless

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวสาธารณะ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสซึ่งกันและกัน เช่น การจูงมือ การโอบกอด

Handwashing

 • ล้างมือบ่อย ๆ และทุกครั้งที่มีการสัมผัสพื้นผิวสาธารณะ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565
ที่มา : รศ. นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์