ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดคิดทำร้ายตนเอง

ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดคิดทำร้ายตนเอง

เมื่อเกิดความผิดหวัง อึดอัด กดดัน สะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากไม่สามารถจัดการได้อาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตที่แสดงออก ด้วยการเริ่มทำร้ายตนเอง

ข้อแนะนำหากสังเกตคนใกล้ชิดที่เริ่มทำร้ายตนเอง

  • รับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยท่าทีผ่อนคลายและไม่ตัดสินใจแทน
  • ไม่พูดหรือเขียน ในเชิงกระตุ้น หรือประชดประชัน
  • ชวนทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว เช่น เล่นกีฬา เล่นเกม ทำงานศิลปะ เพื่อให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น ลดโอกาสเกิดความคิดหดหู่

สัญญาณเตือนและพฤติกรรมเสี่ยง

  • บ่นว่ารู้สึกเจ็บปวด ท้อแท้ หมดหวัง
  • รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่รู้จุดหมายในการมีชีวิต
  • อารมณ์แปรปรวน และกระวนกระวาย อาจโกรรจัด
  • ไม่ใส่ใจตัวเอง ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
  • แยกตัวจากครอบครัว หรือสังคม
  • น้ำหนักตัวขึ้นหรือลด เนื่องจากพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไป
  • พูดหรือเขียนเรื่องความตาย ความเจ็บปวด หรือการฆ่าตัวตาย

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565
ที่มา : รศ. พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์