ทำอย่างไรดี เมื่อมีค่า PM 2.5 สูง

ทำอย่างไรดี เมื่อมีค่า PM 2.5 สูง
  1. ตรวจเช็กค่า P.M 25 ผ่านแอปพลิเคชันทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน หากดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) มากกว่า 100 ให้ระวังผลกระทบกับสุขภาพ
  2. งดออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น ห้ามวิ่งหรือ ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ ในวันที PM 2.5 อยู่ในระดับสูง
  3. สวมหน้ากาก N95 ขณะออกจากบ้าน หน้ากาก N95 ที่ดี ควรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก หน่วยงาน เช่น NIOSH
  4. กลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษควรระมัดระวังมากขึ้น ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ หรือ โรคปอด กลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
  5. ขณะอยู่ภายในอาคาร การเปิดครื่องฟอกอากาศ เพื่อลด PM 2.5 ช่วยได้ แต่ไม่แนะนำเครื่องฟอกอากาศ ประเภทผลิตก๊าซโอโซน (ozone air purifiers) ภายในห้องอาคารเพราะอาจทำให้อาการโรคหืดกำเริบได้
  6. ในช่วงเทศกาลตรุษจีน งดเผากระดาษเงิน กระดาษทองในที่โล่ง งดจุดธูปสั้นในบ้านเพราะยิ่งจะทำให้ค่าปริมาณ PM 2.5 มีปริมาณขึ้นสูง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2563

ที่มา : อ.พญ.ภัทราวลัย สิรินารา