ทำฟันอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ทำฟันอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

การทำฟันมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 สูง เนื่องจากน้ำลายรวมถึงละอองฝอยจากการทำฟัน อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยมีข้อแนะนำสำหรับการทำฟันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการทำฟันไม่จำเป็นเร่งด่วน
    ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ควรรอให้พ้นระยะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อน
  • หากมีอาการฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
    ปวดฟัน เหงือกบวม มีหนอง หรือได้รับอุบัติเหตุ หากเกิดอาการเหล่านี้ สามารถพบทันตแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ตามปกติ

ข้อแนะนำ

ควรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธี และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ทพญ.ทิชา ทองประกาศ