ทำงานปลอดภัยไร้โควิด-19

ทำงานปลอดภัยไร้โควิด-19
 • เตรียมอาหารและน้ำไปจากบ้าน
 • สวมใส่หน้ากากผ้หรือหน้ากากอนามัยเมื่อใช้รถสาธารณะ
 • เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุใด ๆ ที่เดินผ่าน เช่น ราวบันได ราวจับบนรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟฟ้า หากมีการสัมผัสให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทันที
 • ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีที่ถึงที่ทำงาน
 • ทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์ทำงานด้วยน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป
 • สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • ในระหว่างวันหมั่นล้างมืออย่างถูกต้องบ่อย ๆ
 • รับประทานอาหารแยกที่โต๊ะตัวเอง ไม่นั่งรวมกลุ่ม
 • หากใช้รถส่วนตัวให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ
 • เช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตูหรือวัสดุที่สัมผัสตอนเข้าบ้าน
 • ล้างมือและอาบน้ำทันที โดยไม่สัมผัสคนอื่น ๆ ในบ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ที่มา : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล