ทำความเข้าใจ หูดผิวหนังเป็นอย่างไร

ทำความเข้าใจ หูดผิวหนังเป็นอย่างไร

หูดผิวหนังขรุขระ

ㆍเป็นตุ่มนูนแข็ง ผิวหน้าขรุขระ สีผิวหนังหรือสีดำอยู่เดี่ยว ๆ หรือเป็นกลุ่ม

ㆍพบได้ทุกตำแหน่งบนผิวหนัง มักพบบริเวณมือนิ้วมือ เข่า ศอก หรือ บริเวณที่มีการบาดเจ็บได้บ่อย

หูดผิวค่อนข้างเรียบ

ㆍเป็นตุ่มแบน ค่อนข้างเรียบ หรือนูนขึ้นจากผิวหนังเล็กน้อย อาจมีสะเก็ดบาง ๆ

ㆍ พบบ่อยบริเวณหลังมือ แขน และหน้า

หูดที่ฝ่าเท้า

ㆍเป็นตุ่มแข็งฝั่งลึกอยู่ในฝ่าเท้า มักจะเจ็บเมื่อมีการกดทับ

หูดที่เป็นติ่ง

ㆍเป็นติ่งยื่นออกจากผิวหนัง โตเร็ว

ㆍ พบบริเวณใบหน้า

หูดที่เล็บ

ㆍพบบริเวณรอยเล็บรวมถึงจมูกเล็บและใต้เล็บ สามารถทำให้เล็บผิดรูปได้

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ที่มา: รศ.ดร..พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป