ทำความเข้าใจโรคใบโพลาร์

ทำความเข้าใจโรคใบโพลาร์

โรคไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว คือ โรคที่ผู้ป่วยจะมีทั้งอารมณ์ดี หรือก้าวร้าวผิดปกติ (Mania) และอารมณ์ซึมเศร้าผิดปกติ (Depressed)

อาการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
ด้านร่างกาย จะมีอาการนอนไม่หลับ มีพลังเยอะมากผิดปกติ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเหนื่อยเพลียและรู้สึกนอนไม่พอ
ด้านจิตใจ ผู้ป่วยจะมีความคิดต่าง ๆ มากมายในหัว มีการวางแผนเยอะรู้สึกหงุดหงิดฉุนเฉียวและอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

สาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่
1. ด้านร่างกายแบ่งเป็น 3 สาเหตุ

  • พันธุกรรม ผู้ที่มีพันธุกรรมของโรคนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น ๆ
  • สารสื่อประสาทไม่สมดุล ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะร่เริงผิดปกติและภาวะซึมเศร้าสลับกันไป
  • กระบวนการอักเสบในร่างกาย เมื่อเกิดการอักเสบในร่างกายบางจุดจะส่งผลให้สารสื่อประสาทในร่างกายผิดปกติ

2. ด้านจิตใจ เกิดจากการจัดการกับภาระทางอารมณ์ของตนเองได้ไม่ดีทำให้ไม่รับรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง
3. ด้านสังคม เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ครอบครัว สังคมในที่ทำงาน

การรักษา
ควรแก้ไขสาเหตุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และต้องพบแพทย์เพื่อใช้ยาปรับสารสื่อประสาทหรือทำจิตบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและปัญหาต่าง ๆ ได้

เผยแพร่ ณ วันไบโพลาร์โลก (วันที่ 30 มีนาคม 2564)
ที่มา : อ. นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง