ทำความรู้จัก “โรคงูสวัด”

ทำความรู้จัก “โรคงูสวัด”

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส varicella zoster virus (VZV) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับโรคอีสุกอีใส โดยเมื่อหายจากโรคอีสุกอีใส แล้วเชื้อจะไปซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทของร่างกายโดยไม่มีอาการ แต่เมื่อร่างกายอ่อนแอ หรือมีภูมิต้านทานลดลงเชื้อไวรัสที่แฝงตัวอยู่ ก็อาจกำเริบก่อให้เกิดเป็นโรคงูสวัดได้

อาการ

  1. ปวดแสบปวดร้อนบริวณผิวหนังตามแนวเส้นประสาทนำมาก่อน
  2. มีผื่นลักษณะป็นตุ่มน้ำใสหลาย ๆ ตุ่มขึ้นเรียงตัวตามแนว เส้นประสาทในซีกใดชีกหนึ่งของร่างกาย
  3. ในบางรายแม้แผลจะตกสะก็ดและหายแล้ว แต่ผู้ป่วยจะยังรู้สึกปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังได้
  4. ในผู้สูงอายุ อาจมีอาการปวดตามเส้นประสาทเป็นเวลานานกว่าผู้ที่อายุน้อย
  5. หากมีอาการโรคงูสวัดบริวณใบหน้าขึ้นตา ควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์โดยตรง
  6. หากมีอาการโรคงูสวัดบริเวณใบหู อาจพบร่วมกับอาการปวดหู การได้ยินลดลง เวียนศีรษะ ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก ควรรีบพบแพทย์
  7. หากสงสัยว่ามีอาการของโรคงูสวัด ควรปรึกษาแพทย์โดยฉพาะในผู้สูงอายุ
  8. ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ ไม่ควรซื้อยากินเองหรือใช้ยาสมุนไพรทาแผลโตยตรง เพราะอาจทำให้ติดเชื้อซ้ำซ้อนได้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ที่มา : อ.พญ.สกุณี ภระกูลสุขสถิตย์