ทำความรู้จัก “ครรภ์แฝด”

ทำความรู้จัก “ครรภ์แฝด”

ครรภ์แฝด คือ การตั้งครรที่มีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป มักเรียกรวบ ๆ ว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด (Multiple pregnancy) ซึ่งอาจมีทารก 2 คน หรือมีจำนวนมากกว่านั้น

ชนิดของครรภ์แฝด

1. Monozygotic (Identica) twins คือ ครรภ์แฝดที่กิดจากการปฏิสนธิของไข่ใบเดียวกับอสุจิตัวเดียว เพศของทารกจะเป็นเพศเดียวกัน

2. Dizygotic (Fraternal) twis คือ ครรภ์แฝดที่เกิดจากการผสมของไข่ 2 ใบกับอสุจิ 2 ตัว เพศของทารกอาจจะเป็นเพศเดียวกัน หรือ ต่างเพศกัน

ปัจจัยที่เพิ่มการตั้งครรภ์แฝด

  • กรรมพันธ์
  • เชื้อชาติ
  • มารดาอายุมาก
  • การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ การใช้ยากระตุ้น

สังเกตอาการ

  • แพ้ท้องมากกว่าปกติ
  • มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือบวม ตั้งแต่อายุครรภ์น้อย
  • ครรภ์โตเร็วผิดปกติ

คำแนะนำ

  • เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ให้รีบมาฝากครรภ์ทันที
  • ควรลดความหนักของกิจกรรมทางกาย เพราะอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มดลูกบีบรัดตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ