ทำความรู้จัก”โรคโมยาโมยา”

ทำความรู้จัก”โรคโมยาโมยา”

โรคโมยาโมยา คือ โรคที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง คำว่า “โมยาโมยา” มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า ควันบุหรี่ ซึ่งบรรยายถึงลักษณะความผิดปกติของหลอดเลือดเล็ก ๆ
ในสมองจากภาพถ่ายเอกซเรย์หลอดเลือดสมอง โรคโมยาโมยา เป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนและพบหลอดเลือดขนาดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรืออุดตัน ส่งผลให้เกิดหลอดเลือด
ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปเลี้ยงเนื้อสมองบริเวณที่ขาดเลือดจากหลอดเลือดใหญ่

อาการของโรคโมยาโมยา อาจเกิดจากสมองขาดเลือดชั่วคราว
สมองขาดเลือด หรือภาวะเลือดออกในสมอง อาการที่พบบ่อย ได้แก่

  • แขนขาอ่อนแรง
  • ชัก หมดสติ
  • ความจำแย่ลง
  • พูดไม่ชัดหรือพูดผิดไวยากรณ์
  • เวียนศีรษะหรือปวดศีรษะอย่างรุนแรง

การรักษา

ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน

ยาที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ ยาแอสไพริน หรือยาต้านเกล็ดเลือดชนิดอื่นซึ่งจะช่วยป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดที่ผิดปกติ หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะช่วยลดภาวะทพพลภาพ หรือกลับเป็นปกติได้

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำในผู้ป่วยโรคโมยาโมยา


การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดต่อหลอดเลือด ประสาทศัลยแพทย์จะทำการต่อหลอดเลือดภายนอกกะโหลกศีรษะกับหลอดเลือดสมอง เพื่อให้มีเลือดไปเลี้ยงเนื้อสมองส่วนที่ขาดเลือดเพิ่มมากขึ้น

คำแนะนำจากแพทย์

หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น แขนซาอ่อนแรง ปวดศีรษะ ชัก หรือหมดสติควรพบแพทย์ทันที เพราะหากปล่อยไว้จนเกิดภาวะสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมองมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์