ทำความรู้จักกับ เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง หรือ PCA

ทำความรู้จักกับ เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง หรือ PCA

เครื่องควบคุมความปวดด้วยตนเอง หรือ Patient Controlled Analgesia (PCA) เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อให้ยาระงับปวดตามความต้องการของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง

+ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง

+ ให้ยาระงับปวดเข้าทางหลอดเลือดดำ หรือช่องเหนือไขสันหลัง

+ นิยมใช้สำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัดใหญ่ การผ่าตัดในช่องท้องหรือในผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง

ข้อดี

เมื่อมีอาการปวด ผู้ป่วยสามารถกดเพื่อรับยาระงับปวดได้ทันทีด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอผสมยา

ข้อจำกัด

อุปกรณ์มีราคาสูง และต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการตั้งค่าและดูแลเครื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา