ทำความรู้จักกับโรคลมชัก

ทำความรู้จักกับโรคลมชัก

โรคลมชัก คือ โรคที่เกิดจากการปลดปล่อยของคลื่นไฟฟ้าสมองและสร้างจากเซลล์สมองที่ผิดปกติออกมาพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการทำงานของสมองที่ผิดปกติ และมีอาการชักเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ประมาณ 1-2 นาที โดยส่วนใหญ่จะไม่เกิน 5 นาที หลังจากนั้นอาการจะหายไป

อาการ

  • ชักแบบรู้ตัว เช่น ชักเกร็ง กระตุกแขนขา ใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งมีอาการชา มีความรู้สึกผิดปกติของแขนขาด้านใดด้านหนึ่ง หรือเห็นแสงระยิบระยับ
  • ชักแบบไม่รู้ตัว เช่น ชักเหม่อร่วมกับการกระทำบางอย่างโดยไม่รู้ตัว เช่น เคี้ยวปาก มือกลำสิ่งของหรือเสื้อผ้าของตนเองและคนรอบข้างชักแบบเกร็งหรือกระตุกทั้งตัว

ข้อสังเกตอาการชัก อาการชักมักเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง แต่ละครั้งนานประมาณ 1-2 นาที โดยหลังชักผู้ป่วยจะมีอาการสับสน

การปฐมพยาบาล
อาการชักเกร็งกระตุกแบบไม่รู้ตัว

  • เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง จัดให้อยู่ในท่านอนหงาย และตะแคงหน้า
  • คลายเสื้อผ้าให้หลวม เพื่อให้หายใจได้สะดวก
  • ห้ามใช้ไม้กดลิ้นหรือวัตถุใด ๆ สอดเข้าไปในปากเพราะอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้ให้ความช่วยเหลือ

อาการชักเหม่อแบบไม่รู้ตัว

  • เฝ้าระวังให้ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เดินไปที่หน้าต่างหรือบันได และระวังไม่ให้ล้ม จากนั้นรอจนกระทั่งอาการชักหายไป
  • หลีกเลี่ยงการเข้าจับหรือฉุดยื้อผู้ป่วยมากเกินไปเพราะในขณะที่ชักผู้ป่วยที่ไม่รู้ตัวอาจเกิดการต่อสู้และทำให้เกิดอันตรายได้

เผยแพร่ ณ วันโรคลมชักโลก (วันที่ 26 มีนาคม 2564)
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย