ทำความรู้จักกับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (ambulatory surgery)

ทำความรู้จักกับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (ambulatory surgery)

การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (ambulatory surgery) เป็นการผ่าตัดที่ผู้ป่วยเตรียมตัวมาจากบ้าน เพื่อมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาล การผ่าตัดที่สามารถทำแบบผู้ป่วยนอกได้ เช่น การส่องกล้องในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ใหญ่, ก้อนที่เต้านม, การขูดมดลูก, การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเด็ก เป็นต้น

ข้อดี

  • ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรงพยาบาล
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ
  • ลดความแออัด
  • ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด

การเตรียมตัวเองก่อนการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

  • ยืนยันวันและเวลานัดหมายให้ถูกต้อง
  • งดน้ำและอาหารมาตามคำแนะนำในคู่มือ
  • งดยาหรือทานยาที่จำเป็นตามแพทย์สั่ง

การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ป่วยและสถานพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา