ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านป้องกันเชื้อโควิด-19

ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านป้องกันเชื้อโควิด-19

รองเท้าอาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เชื้อโรค รวมทั้งเชื้อโรคโควิด-19 หากสวมรองเท้าเข้ามาภายในที่พักอาศัยที่ไม่มีการกั้นหรือแยกพื้นที่เพื่อถอดและจัดเก็บรองเท้าอย่างชัดเจน อาจทำให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนรองเท้าแพร่กระจายสู่สมาชิกภายในครอบครัวได้

สาเหตุที่เชื้อโควิด-19 ติดมากับรองเท้า

รองเท้าที่ใส่ทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกที่พักอาศัยย่อมผ่านสภาพแวดล้อมการสะสมของเหงื่อ ความอับชื้น รวมทั้งสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเหยียบย่ำสารคัดหลั่ง เช่น เสมหะ น้ำมูก น้ำลายจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน รองเท้าจึงกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ข้อควรปฏิบัติเมื่อกลับมาถึงที่พักอาศัย

  1. ที่สมาชิกในครอบครัวพักอาศัยเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน อาจทำความสะอาดรองเท้าด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์หรือนำไปซักให้สะอาดเป็นประจำ
  2. หลังจากที่มือสัมผัสรองเท้าขณะถอดรองเท้า ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง
  3. เมื่อเก็บรองเท้าเรียบร้อยแล้วหลังจากกลับถึงที่พักอาศัย ควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที
  4. ทำความสะอาดสิ่งที่สัมผัสกับรองเท้าเป็นประจำ เช่น พรมเช็ดเท้า พื้นทางเดินเข้าที่พักอาศัย เพราะอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคและเชื้อโควิด-19

คำแนะนำจากแพทย์

เมื่อกลับที่พักอาศัย ควรแยกรองเท้าที่ใส่ทำกิจกรรมข้างนอกไม่ให้ปะปนกับของใช้อื่น ๆ เพื่อป้องกันการสะสมและการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 อีกทั้งควรซักทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำภายหลังจากการใช้งาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564
ที่มา : อ. พญ.นันทนา จำปา