ต้อเนื้อ

ต้อเนื้อ

ต้อเนื้อ คือ การมีเนื้อยื่อผิดปกติงอกจากบริเวณเยื่อตาไปยังกระจกตาหรือบริเวณตาดำ

อาการ

  1. ระคายเคืองตาง่าย ตาแดง โดยเฉพาะเวลาโดนแสงแดดหรือลมแรง
  2. มองเห็นภาพไม่ชัดเจนจากสายตาเอียง
  3. บดบังการมองเห็นเมื่อต้อใหญ่ขึ้นและลามเข้ากลางตาดำ

การรักษา

  1. หลีกเลี่ยงแสงแดด
  2. ใช้ยาหยอดตาเพื่อลดการระคายเคืองและการอักเสบของต้อ
  3. ผ่าตัดลอกตอเนื้อ

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค หากมีอาการที่ต้องสงสัยควรพบจักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562

ที่มา : อ.พญ.วรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล