ต้อหิน ภัยเงียบที่น่ากลัว

ต้อหิน ภัยเงียบที่น่ากลัว

เพราะ 9 ใน 10 ไม่มีอาการบ่งบอก จะรู้ตัวอีกทีดวงตาถูกทำลายไปแล้ว 80%
รุนแรงถึงขั้นตาบอดได้!

วิธีเช็ค

  1. ปิดตาทีละข้าง เช็คความคมชัด
  2. ดวงตามองได้ชัดอยู่หรือไม่

กลุ่มเสี่ยง

  1. มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
  2. สายตายาวมาก สั้นมาก
  3. ใช้ยาที่มีสารสเตอรอยด์
  4. คนที่มีโรคทางเส้นเลือด
  5. อุบัติเหตุ ที่เกิดจากการกระแทก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ที่มา : นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

Pin It on Pinterest