ติดบุหรี่มีหนักมีเบาเราอยู่ขั้นไหน

ติดบุหรี่มีหนักมีเบาเราอยู่ขั้นไหน

ผู้ที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่อาจจำเป็นต้องรู้ว่การติดบุหรี่ที่เป็นอยู่นั้นอยู่ในระดับใด ซึ่งจะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จมากขึ้น เพราะจะทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโปรแกรมการบำบัดบุหรี่หรือไม่

หากตอบ “ใช่” มากเท่าใด แสดงว่ามีความรุนแรงของการติดบุหรี่มากเท่านั้น โดยหากตอบมากกว่า 3 ข้อขึ้นไป แสดงว่าติดบุหรี่มาก อาจจำเป็นต้องได้ยาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในผู้ที่ตอบ “ใช่” เพียงข้อเดียว ก็อาจมีความยากลำบากในการเลิกบุหรี่เช่นกันสิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงไว้เสมอ คือ ไม่ว่าจะติดบุหรี่ รุนแรงแค่ไหนเพียงใดการเลิกบุหรี่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ

หากสนใจเลิกบุหรี่สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคาร ภปร ชั้น 12

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ที่มา : อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร