ตาแดงจากติดเชื้อโควิด-19เป็นอย่างไร

ตาแดงจากติดเชื้อโควิด-19เป็นอย่างไร

ปัจจุบันโรคโควิด- 19 จากรายงานส่วนใหญ่พบอาการที่เกิดขึ้นทางตาได้น้อยประมาณ 1-3 % โดยอาการทางตาที่เป็นสัญญาณบอกโรค คือ อาการทางตาแยกยากจากโรคตาแดงที่เกิดจากไวรัสชนิดอื่น ซึ่งมักจะพบมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน

อาการ

 • เยื่อบุตาอักเสบ หรือบวม
 • ตาแดง
 • น้ำตาไหล
 • ระคายเคืองตา
 • คัน
 • มีขี้ตา
 • ตาสู้แสงไม่ได้

การป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

 • ล้างมือสม่ำเสมอ
 • ใส่หน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย
 • ไม่ขยี้หรือสัมผัสดวงตา
 • หากพบว่าตัวเองมีอาการตาแดง
 • ควรแยกของใช้ส่วนตัวออกจากบุคคลอื่น

เมื่อสังเกตพบอาการตาแดงและสงสัยว่ามีโอกาสเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งรักษาไม่ยาก อาจหายเองได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2563

ที่มา : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ