ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็ก

ตับอักเสบเฉียบพลัน คือ ภาวะที่มีการอักเสบของตับอย่างเฉียบพลัน สาเหตุในเด็กอาจเกิดจากยา สารพิษ หรือการติดเชื้อ เช่น ไวรัสเดงที่ที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกไวรัสตับอักเสบเอถึงอี หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อ Adenovirus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้จากละอองฝอยทางระบบหายใจ และการสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่มีเชื้อปนเปื้อน

อาการของตับอักเสบเฉียบพลัน

  • ไข้
  • อ่อนเพลีย
  • เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
  • ปวดท้อง
  • ตัวเหลือง ตาเหลือง
  • ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีเหลืองอ่อนหรือซีด
  • พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซึม ในกรณีที่มีตับวายเฉียบพลันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนของตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565
ที่มา : รศ. ผญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์