ตรวจเช็คเต้านม รู้ทันป้องกันมะเร็ง

ตรวจเช็คเต้านม รู้ทันป้องกันมะเร็ง

วิธีการตรวจ 3 แบบ

1. คลำแบบก้นหอย

2. คลำแบบรูปลิ่ม

3. คลำแนวขึ้นลง

มะเร็งเต้านมรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น ตรวจได้ใน 3 ท่า

1. หน้ากระจก ดูการเปลี่ยนแปลงของขนาด รูปร่าง สีผิว ตำแหน่งของหัวนมและเต้านม

2. นอนราบ ใช้อีกมือคลำด้วยนิ้วชี้ กลางและนาง

3. อาบน้ำ สามนิ้วคลำเช็คทั่วเต้านมและรักแร้

หากพบก้อนที่เต้านม มีรอยบุ๋ม รอยนูน บีบหัวนมแล้วมีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกมา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา : รศ.นพ.ชวลิต เลิสบุษยานุกูล

Pin It on Pinterest