ตรวจเช็คร่างกาย หนักแค่ไหนเรียกว่าอ้วน

ตรวจเช็คร่างกาย หนักแค่ไหนเรียกว่าอ้วน

โรคอ้วน (Obesity) คือ ภาวะความผิดปกติของร่างกาย ที่มีน้ำหนักตัวและปริมาณไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ เกินมาตรฐาน

รู้ได้อย่างไร : ตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นจากการวัดค่ามดัชนีมวลกาย (BMI)

ข้อแนะนำ : หากเกินกว่า 25 ถือว่าเข้าสู่ภาวะโลกร้อน ต้องพยายามหยุดน้ำหนักไว้ทันที ด้วยการควบคุมการบริโภคแป้งและน้ำตาลร่วมกับการออกกำลังกายให้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ที่มา : พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์

Pin It on Pinterest