ตรวจก่อนแต่ง ตรวจก่อนมีบุตร

ตรวจก่อนแต่ง ตรวจก่อนมีบุตร

ตรวจเช็กก่อนแต่งงาน เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพโรคติดต่อ และการวางแผนมีบุตรในอนาคต

 1. ซักประวัติโดยสตินรีแพทย์
 2. ตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจภายใน (ตามข้อบ่งชี้)
 3. ตรวจเลือด
  – ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และพาหะต่อธาลัสซีเมีย
  – หมู่เลือด และแอนติบอดีต่อหมู่เลือด
  – โรคติดเชื้อ ได้แก่ เอชไอวี ซีฟิลิส ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี
  – ภูมิคุ้มกันต่อหัดเยอรมัน (เฉพาะคุณผู้หญิง)
  – เลือดอื่น ๆ (ตามข้อบ่งชี้)
 4. การตรวจอื่น ๆ (ตามข้อบ่งชี้) เช่น ตรวจอัลตราซาวนด์อังเชิงกราน ตรวจน้ำเชื้ออสุจิ

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ที่มา : อ. พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล
หน่วยวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์