ดูแแผลอย่างไร ไม่ให้เป็นคีลอยด์

ดูแแผลอย่างไร ไม่ให้เป็นคีลอยด์

ดีลอยด์ คือ แผลเป็นนูนที่ลุกลามออกนอกตัวแผล ซึ่งโตขึ้น หลังจากเย็บแผลนานหลายเดือน มีการนูน แดง และขนาดขยาย ลามออกจากแผลเดิมมาก

การป้องกัน

ในช่วงแรกสามารถใช้แผ่นปิดเพื่อกดทับ หรือเจลปิดแผล เช่น ซิลิโคนเจล โดยเริ่มใช้ หลังผ่าตัดหรือหลังการตัดไหม ปิดไว้นาน 12-24 ชั่วโมงต่อวัน และปิดไว้นานประมาณ 3-6 เดือน

แผลเป็นจากการเย็บในช่วง 6 เดือนแรก มักพบเป็นแผลนูน แต่แผลนูนตามร่องรอย การเย็บนั้นส่วนใหญ่ สามารถหายได้เมื่อแผล มีการซ่อมแชมสมบูรณ์ภายในเวลา 6 เดือน – 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

ที่มา : ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

Pin It on Pinterest