ดูแลไตอย่างไรให้ปลอดภัย

ดูแลไตอย่างไรให้ปลอดภัย
  1. ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  2. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด
  3. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างพอดีไม่หักโหมเกินไป
  4. ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกินอาหารเสริมหรือสมุนไพร
  5. งดการสูบบุหรี่
  6. งดดื่มแอลกอฮอล์
  7. พักผ่อนให้เพียงพอ
  8. หลีกเลี่ยงการกินยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสดติดต่อกันเป็นเวลานาน
  9. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนาน
  10. สังเกตสีปัสสาวะของตนเอง หากสีเปลี่ยนไปจากปกติหรือมีลักษณะฟองมากขึ้นผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562

ที่มา : นพ.สุวศิน อุดมกาญจนนันท์