ดูแลและป้องกันตนเองอย่างไรให้ห่างไกล โรคชิคุนกุนยา

ดูแลและป้องกันตนเองอย่างไรให้ห่างไกล โรคชิคุนกุนยา

เนื่องจากโรคชิคุนกุนยายังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงควรป้องกันด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และไม่ให้ยุงกัด เช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออก

วิธีป้องกันการแพร่กระจายพันธุ์ของยุงลาย

  • กำจัดแหล่งน้ำขังบริเวณรอบบ้าน (กรณีทำลายน้ำขังไม่ได้ ให้เติมทรายอะเบต)
  • ตัดหญ้าให้เตี้ย
  • ในกรณีที่มีบ่อน้ำหรืออ่างน้ำประดับสวนอาจเลี้ยงปลาหางนกยูง

วิธีป้องกันยุงกัด

  • ติดตั้งมุ้งลวดบริเวณหน้าต่างหรือประตูบ้านหรือใช้มุ้งเวลานอน
  • ใช้ยาทากันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET (ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี) ที่ร่างกายรวมถึงการฉีดสเปรย์ยากันยุงที่ใช้กลิ่นไล่ยุง ที่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วย
  • สวมเสื้อสีอ่อน เช่น สีขาว หรือกางกางขายาวเมื่อจำเป็นต้องออกไปบริวณที่ยุงชุม

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2562

ที่มา : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ