ดูแลอย่างไร หลังผ่าฟันคุด

ดูแลอย่างไร หลังผ่าฟันคุด
  1. หลังการผ่าตัด ให้กัดผ้าก๊อซนาน 1 ชั่วโมง ห้ามบ้วนเลือดและน้ำลาย เพราะอาจทำให้แผลเปิดและเลือดไหลไม่หยุดได้
  2. หลังคายผ้าก๊อซแล้ว หากยังมีเลือดออกให้เปลี่ยนผ้าก๊อซผืนใหม่ วางที่เดิมและกัดไว้ประมาณ 15 นาที
  3. หลีกเลี่ยงการแตะสัมผัสบริเวณแผลด้วยลิ้น นิ้ว หรืออื่น ๆ
  4. ประคบน้ำแข็งบริเวณแก้มใน 24-48 ชั่วโมงหลังการผ่าฟันคุดเพื่อบรรเทาอาการปวดบวม
  5. หากมีอาการปวด ทานยาแก้ปวดได้
  6. ทานอาหารอ่อนหรือเหลว และใช้ฟันอีกข้างหนึ่งแทน
  7. หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีขนาดเล็ก เพื่อป้องกันไปตกหล่นบริเวณแผล
  8. แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปากตามปกติ แต่งดวนบริเวณแผล
  9. งดการบ้วนน้ำแรง ๆ
  10. ในคืนแรกควรนอนหมอนสูง หรือใช้หมอนสองใบหนุนนอนเพื่อลดอาการบวม

หากมีอาการบวมมากผิดปกติเกินกว่า 3-4 วันหรือมีหนองมีไช้เกิดขึ้น ควรไปพบทันตแพทย์ทันที

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ที่มา : ทพญ.ธนิตา ณรงค์เดช