ดูแลอย่างไรในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดดำอุดตัน

ดูแลอย่างไรในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดดำอุดตัน
  1. ผู้ป่วยจากการฟื้นตัวหลังผ่าตัดต้องมีการลุกเดินเคลื่อนไหวหรือใช้ครื่องปั๊มลมที่ขาเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
  2. การสวมถุงน่องเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำอุดตัน
  3. ผู้มีความเสี่ยงที่ลิ่มเลือดจะอุดตันที่ปอด ควรรับประทานยา หรือฉีดยา ตามคำแนะนำของแพทย์
  4. ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องนั่งนาน ๆ ให้พยายามขยับเคลื่อนไหวร่างกายโดยการลุกเดิน
  5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  6. ทานผักผลไม้
  7. ดื่มน้ำมาก ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา : ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์